บัญชีนี้ ถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากการสนับสนุนที่มีคุณภาพต่ำ ระยะเวลาการระงับสิ้นสุดในวันที่ 16 มิถุนายน '22 เวลา 12:19 น.

ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้กรอกส่วนเกี่ยวกับฉัน

0 คำตอบ
91 คำถาม
~89k คนมาถึง
0 คะแนน
40 โพสต์
44 โพสต์ %
0 คะแนน
21 โพสต์
23 โพสต์ %
0 คะแนน
11 โพสต์
12 โพสต์ %
0 คะแนน
5 โพสต์
5 โพสต์ %
0 คะแนน
4 โพสต์
4 โพสต์ %
0 คะแนน
4 โพสต์
4 โพสต์ %
1

ทอง

13

เงิน

 ปีลิง× 3
37

บรอนซ์