กำลังอ่าน Children of Time โดย Adrian Tchaikovsky

52 คำตอบ
8 คำถาม
~84k คนมาถึง
138 คะแนน
18 โพสต์
30 โพสต์ %
108 คะแนน
3 โพสต์
5 โพสต์ %
75 คะแนน
13 โพสต์
22 โพสต์ %
66 คะแนน
4 โพสต์
7 โพสต์ %
58 คะแนน
8 โพสต์
13 โพสต์ %
56 คะแนน
4 โพสต์
7 โพสต์ %
43
16