เปลี่ยนปัญหาด้วยความช่วยเหลือจากกาแฟเป็นข้อคิดเห็นประชดประชัน ช่วยถ้าฉันอารมณ์ดี

67 คำตอบ
81 คำถาม
~193k คนมาถึง
  • ซูริค
136 คะแนน
54 โพสต์
36 โพสต์ %
75 คะแนน
18 โพสต์
12 โพสต์ %
63 คะแนน
42 โพสต์
28 โพสต์ %
33 คะแนน
8 โพสต์
5 โพสต์ %
21 คะแนน
5 โพสต์
3 โพสต์ %
12 คะแนน
7 โพสต์
5 โพสต์ %