โปรแกรมเมอร์ที่ใช้งานซึ่งเชี่ยวชาญใน Python, SQL, C++, Java และ AutoHotkey เป้าหมายของฉันคือการทำให้เทคโนโลยีใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยการแก้ปัญหาก่อนที่ผู้ใช้จะพบปัญหา ซึ่งรวมถึงการสร้างรหัสที่ง่ายต่อการดูแลสำหรับทุกคนที่ฉันร่วมงานด้วย (เขา/เขา)

4 คำตอบ
26 คำถาม
~1.2m คนมาถึง
  • แนสซอเคาน์ตี้ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
76 คะแนน
13 โพสต์
43 โพสต์ %
76 คะแนน
12 โพสต์
40 โพสต์ %
46 คะแนน
3 โพสต์
10 โพสต์ %
30 คะแนน
3 โพสต์
10 โพสต์ %
0 คะแนน
4 โพสต์
13 โพสต์ %
0 คะแนน
2 โพสต์
7 โพสต์ %